Umowa o pracę – charakterystyka

Umowa o pracę – co powinna zawierać i dlaczego jest ważna? Dowiedz się, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o pracę i dlaczego warto ją zawrzeć w formie pisemnej.

Umowy
Kobieta w czarnym ubraniu podpisująca dokument

Wprowadzenie

Umowa o pracę to jedna z najważniejszych umów, jakie zawierają pracodawcy i pracownicy. Umowa ta jest dwustronnie obowiązująca i zobowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę do wypełnienia względem siebie określonych obowiązków. Pracownik świadczy na rzecz pracodawcy pracę, zaś pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie. W tym artykule przyjrzymy się niektórym aspektom umowy o pracę.

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. W przypadku nie zawarcia umowy w formie pisemnej, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić przedstawione ustalenia na piśmie. Brak pisemnego potwierdzenia umowy z pracownikiem stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy).

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę winna zawierać informacje takie jak: strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a przede wszystkim:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Data zawarcia umowy a dzień rozpoczęcia pracy

Data zawarcia umowy nie jest datą rozpoczęcia stosunku pracy. Stosunek nawiązuje się w terminie wskazanym w treści umowy jako dzień rozpoczęcia pracy, a w przypadku, gdy terminu nie wskazano w dacie zawarcia umowy.

obrazek w tle

Możemy Ci pomóc. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz.

Kontakt

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, po upływie czasu, na który została zawarta, oraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Forma rozwiązania umowy zależy od czasu trwania umowy, formy umowy, stażu pracy pracownika.

Rodzaje umów o pracę

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.

Inne formy nawiązania stosunku pracy

Umowa o pracę nie jest jedyną formą nawiązania stosunku pracy, bowiem kodeks pracy wyróżnia również powołanie, mianowanie, wybór.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zacznij działać.

Jestem zainteresowany

Sprawdź podobne artykuły.

Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?
Jesteś zainteresowany stałą współpracą z naszą Kancelarią?

Wypełnij formularz kontaktowy, napisz lub zadzwoń.

Dane kontaktowe

Temat i termin