Czym jest zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych – pełna, ograniczona i brak. Kiedy potrzebna zgoda przedstawiciela ustawowego? Przykłady i wyjątki. Wszystko o zdolności prawnej.

Prawo cywilne
3 książki ułożone jedna na drugiej

Zdolność do czynności prawnych i jej rodzaje

Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość samodzielnego dokonywania, we własnym imieniu, takich czynności w obrocie prawnym jak na przykład: zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań czy rozporządzanie swoim majątkiem. W tekście wyjaśnione są dwa rodzaje zdolności do czynności prawnych: pełna zdolność oraz ograniczona zdolność.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych

Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych to małoletni lub osoba 18-letnia, ale ubezwłasnowolniona częściowo. Przy zawieraniu umów konieczne jest potwierdzenie ich przez przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę, po ukończeniu 18 roku życia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba częściowo ubezwłasnowolniona posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności. Osoba ta nie potrzebuje zgody, by zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w tzw. drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

obrazek w tle

Możemy Ci pomóc. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz.

Kontakt

Brak zdolności do czynności prawnych

Brak zdolności do czynności prawnych dotyczy osób, które nie ukończyły 13 lat oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W ich imieniu czynności dokonują przedstawiciele ustawowi. Każda dokonana przez te osoby czynność prawna jest nieważna. Wyjątkiem jest zawarcie umowy należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, jeśli jej zawarcie nie skutkuje pokrzywdzeniem takiej osoby.

Wyjątki od braku zdolności do czynności prawnych

Wyjątki od braku zdolności do czynności prawnych dotyczą umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w których osoba ta może uczestniczyć, jeśli zawarcie umowy nie skutkuje jej pokrzywdzeniem.

Przykłady:

  • Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie sprzedać swojego samochodu
  • Dziecko może zrobić zakupy w sklepie spożywczym, sklepiku szkolnym, ale nie mogą dla niego zostać sztucznie zawyżone ceny produktów, bo rodzice będą mogli się domagać zwrotu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zacznij działać.

Jestem zainteresowany

Sprawdź podobne artykuły.

Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?
Jesteś zainteresowany stałą współpracą z naszą Kancelarią?

Wypełnij formularz kontaktowy, napisz lub zadzwoń.

Dane kontaktowe

Temat i termin